Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

nieokreslona
nieokreslona
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nieokreslona
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
nieokreslona
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida vianiskowo niskowo
5875 8184
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
nieokreslona
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby

October 15 2017

nieokreslona
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby

April 21 2017

nieokreslona
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 18 2017

nieokreslona
Reposted fromFlau Flau viaszaaatan szaaatan
nieokreslona
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
nieokreslona
nieokreslona
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido

March 28 2017

nieokreslona
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianotperfectgirl notperfectgirl
nieokreslona
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick vianotperfectgirl notperfectgirl
nieokreslona
nieokreslona
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viadangel dangel
nieokreslona
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
nieokreslona
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo
nieokreslona
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl