Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

nieokreslona
"Jestem przyzwyczajona do ciągłego dramatu,
do tego, że nic mi się nie układa, do walki, narzekania i mozolnego zdobywania czegoś, co tak
naprawdę nie jest nawet namiastką marzeń, ale musi mi wystarczyć"
— Cecilia Ahern , "Love, Rosie"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viajag0dowaa jag0dowaa

March 31 2018

nieokreslona
nieokreslona
4698 d993 500
Reposted fromzciach zciach viaprettylitlleliar prettylitlleliar
nieokreslona
6954 3a8b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie vianiskowo niskowo
nieokreslona
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
nieokreslona

Zostawił mi
Datę swoich urodzin
Imiona przyjaciół
Puste miejsce w samochodzie
Kształt blizny na udzie
Kilka wspomnień z dzieciństwa
Ciepły ton głosu 
Swój zapach na poduszce
Cichą ulicę w pamięci

Zostawił mi mnie i odszedł 
Co ja mam teraz z tym zrobić?

— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
nieokreslona
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialove-in-vain love-in-vain
nieokreslona
8035 5bbe
Reposted fromzciach zciach viadobby dobby
nieokreslona
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viadobby dobby

March 23 2018

nieokreslona
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viapsychoza psychoza

November 08 2017

nieokreslona
nieokreslona
5701 54a5
Reposted fromsilkdreams silkdreams viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nieokreslona
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
nieokreslona
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida vianiskowo niskowo
5875 8184
Reposted fromdivi divi viadobby dobby
nieokreslona
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viadobby dobby

October 15 2017

nieokreslona
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby

April 21 2017

nieokreslona
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 18 2017

nieokreslona
Reposted fromFlau Flau viaszaaatan szaaatan
nieokreslona
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl