Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

nieokreslona
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby

April 21 2017

nieokreslona
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 18 2017

nieokreslona
Reposted fromFlau Flau viaszaaatan szaaatan
nieokreslona
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
nieokreslona
nieokreslona
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido

March 28 2017

nieokreslona
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianotperfectgirl notperfectgirl
nieokreslona
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick vianotperfectgirl notperfectgirl
nieokreslona
nieokreslona
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viadangel dangel
nieokreslona
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
nieokreslona
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka vianiskowo niskowo
nieokreslona
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nieokreslona
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi vialove-in-vain love-in-vain
5489 7c92
Reposted fromshitsuri shitsuri viadangel dangel
3477 0063

fly-me-to-starbucks:

Me, every few days.

nieokreslona
4691 0895 500

March 06 2017

nieokreslona
0433 571b 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl